PËR
BIZNESE
Bëhu pjësë e parkut më të ri tregtar në Prizren
Rezervo pikën tënde në pikën më strategjike të qytetit!
  • Çmimet më të mira në treg për hapësirën tuaj biznisore!
  • Bëj biznes në qendrën tregtare në lokacionin më strategjik në vend!t
  • Koncept i veçantë evropian, Qasje e shpejtë shërbim i shpejtë, në çdo kohë!
  • Hapësirë reklamuese Felxible Outdoor LED Display me madhësi mbi 200 m2, vizuale nga çdo anë e autostradës një pikë me frekuentim të lartë (me shumë se 5 milion automjete brenda vitit).
  • Kontrata të favorshme dhe partneritet afatgjatë.
PSE
SOUTH PARK
BËHU PJESË E
SOUTH PARK